Geschiedenis

Geschiedenis

Oprichting en beginjaren

De Koninklijke fanfare “De Moedige Vlamingen” werd opgericht in 1882 door de toenmalige koster Theoduul ’t Kint onder de toenmalige naam “De Moedige Vrienden”. Lang dacht men echter dat de fanfare pas in 1885 was opgericht ondere de naam “De Moedige Vlamingen”. Meer hierover lees je op onze pagina Stichtingsjaar

Het duurde echter een paar jaar voor men zich aan een eerste uitstap waagde. Er werd hard gewerkt om de vereniging verder uit te bouwen. Hier kan je meer lezen over de moeilijke beginjaren van de fanfare. 

Voorzitters en dirigenten

Doorheen de jaren moesten er heel wat moeilijkheden overwonnen worden, maar “De Moedige Vlamingen” hielden stand. Financiële problemen, het vinden van bekwame dirigenten, de twee oorlogen, het werd allemaal overleefd. Natuurlijk hebben er heel wat “trekpaarden” voor de muzikale wagen gestaan. Als voorzitters kenden we achtereenvolgens 

Als muziekchefs hanteerden volgende personen achtereenvolgens de dirigeerstok:

Naoorlogse geschiedenis

Jozef Ros (†2003) die vanaf 1948 tot 1985 de maatschappij nieuw leven ingeblazen heeft,  een taak die hij met veel inzet en kennis opgenomen heeft, verbeterde in de loop van de jaren de kwaliteit van de muziekuitvoeringen gevoelig. In 1950 werd besloten om op Sint-Cecilia iedere muzikant een groene kepie te geven. In 1968 startte men met 8 majoretten met trommel in een rood-wit uniform. 

Vanaf dat moment kregen de muzikanten een rode kepie, hetzelfde kleur als het uniform van de majoretten. Van 1964 af werd deelgenomen aan de provinciale muziektornooien. Met succes, want in 1964 klasseerde de fanfare zich in derde afdeling, in 1974 in tweede afdeling en in 1978 werd de eerste afdeling bereikt. In 1979, op Pinksterzondag, speelde de fanfare voor het eerst in een spiksplinternieuw uniform (groen) het Pinksterconcert. Voorheen bestond het uniform uitsluitend uit een képi (eerst groen, later rood). 

Ook het 100-jarig bestaan (1982) ging niet onopgemerkt voorbij, met deelname van alle Lokerse muziekmaatschappijen en een ontvangst op het stadhuis. Bij deze gelegenheid verleende Koning Boudewijn de titel van “Koninklijk” aan onze fanfare.  De fanfare was van voor de 2de wereldoorlog al die tijd gehuisvest in café-feestzaal “Bij De Smid”- Cyriel De Broe te Hillarestraat tot 1993. Het lokaal werd afgebroken en in de plaats kwamen particuliere woningen. De fanfare kreeg tijdelijk onderdak in de “Basisschool” van Heiende. In 1994 werd een nieuwe café-feestzaal gebouwd recht tegenover de H.Hartkerk en dit werd ons nieuwe lokaal. 

In 1986 nam Theo Saegeman de muzikale leiding over. Ook hij slaagde erin om de muzikanten te stimuleren in hun hobby en de groepsgeest optimaal te houden. Toch was het een periode waarbij het moeilijk was jonge muzikanten aan te trekken en te houden. Een kenmerk van die- en deze tijd die samen met ons ook vele andere muziekmaatschappijen ondergingen. Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan (1992) werd iedere muzikant voorzien van een nieuw blauw uniform. Op 26 april 1992 werd meegedaan aan de provinciale muziektornooien en klasseerde de fanfare zich in derde afdeling. 

Johan Famaey, een nog jonge en gedreven dirigent nam de fakkel over in september 2000. Johan had  naast de fanfare van Heiende ook het jeugdorkest van Lokeren, de fanfare van Nieuwenrode en de Harmonie “Vooruit” evenals verschillende koren. Met de komst van deze jonge dirigent werd meteen duidelijk dat dit nieuw leven en nieuwe ideeёn in de vereniging bracht. De muzikale lat werd steeds hoger gelegd. Sinds 2002 geven we ieder jaar in januari een nieuwjaarsconcert. Op 31 oktober 2003 hadden we het “Halloween-concert”. Dit concert in samenwerking met het koor “St-Pietercantorij” uit Hamme, het “Leejo” uit Lokeren en de harmonie “Vooruit” uit Lokeren werd gegeven in onze H. Hartkerk op Heiende. Op Johan zijn aandringen namen we op 14 maart 2004 terug deel aan de provinciale muziektoernooien. In Buggenhout stelden we ons voor in derde afdeling en klasseerden ons in derde afdeling. In september 2004 werd met Johan de muziekschool van Heiende opgestart. In juni 2005 ging Johan zijn geluk zoeken in China en werd er naar een nieuwe dirigent gezocht. Begin 2005 was ook de start van onze website: www.demoedigevlamingen.be

Op 14 oktober 2005 werd Gilbert Callebaut verkozen tot onze nieuwe dirigent.  Naast zijn dirigent zijn bij de Kon. fanfare “De Moedige Vlamingen” van Heiende was hij ook dirigent bij de Kon. Fanfare “St-Cecilia” in Gavere.  2007 laat zich kenmerken door het 125-jarig jubileum. De viering vond plaats in het “Trefpunt” te Lokeren-Heiende op 29- en 30 september. Zoals bij het 100-jarig bestaan werden ook nu de Lokerse muziekmaatschappijen uitgenodigd. De moedige Vlamingen gaven op 29 september hun jubileumconcert terwijl St-Cecilia uit Gavere het aperitiefconcert op 30 september voor zijn rekening nam. Tijdens het weekend van Sint-Cecilia werden we op zondag 04 november ontvangen door de burgemeester en schepenen op het stadhuis van Lokeren. 

Op het Pinksterconcert van 23/05/2010 werd iedere muzikant voorzien van een nieuw uniform. Zwarte broek en grijze vest, wit hemd met das en met een grijze képi. 

Met onze dirigent Gilbert Callebaut namen we op 14 maart 2010 terug deel aan de provinciale muziektornooien. In Sint-Lievens-Houtem stelden we ons voor in derde afdeling en klasseerden ons met zeer goede onderscheiding in derde afdeling. Op 23 maart 2014 namen we weer deel aan de provinciale muziektornooien. In Buggenhout stelden we ons voor in tweede afdeling en klasseerden ons in tweede afdeling. Vanaf het jaarlijkse Pinksterconcert 2014 werd ons nieuwe onderkomen de parochiale feestzaal “Trefpunt” te Heiendestraat 16 wegens sluiting van ons lokaal café-feestzaal ” ’t Hemelrijk”. 

In de zomer van 2017 namen we na 12 jaar afscheid van onze dirigent Gilbert Callebaut. In zijn plaats kwam Alain Van de Velde, tevens dirigent van de Koninklijke Katholieke fanfare Sint-Jozef van Rupelmonde en het Lokers Ensemble en Jeugdorkest (LEEJO). 

Door de corona-epidemie werd de fanfare gedwongen om zijn activiteiten tijdelijk stil te zetten in het voorjaar van 2020. Tijdens de zomer werd voor enkele maanden opnieuw gerepeteerd, en in september bracht de fanfare een openluchtoptreden aan het rusthuis Ter Durme in Lokeren. Eind oktober werden de repetities echter opnieuw stilgelegd, waardoor ook het nieuwjaarsconcert in 2021 niet kon plaatsvinden.

In het najaar van 2021 werd besloten om verder te gaan onder de structuur van een VZW. Sindsdien heet de vereniging voluit "Koninklijke Fanfare De Moedige Vlamingen VZW".  Na het nieuwjaarsconcert van 2023 werd afscheid genomen van Alain Van de Velde als dirigent. Zijn plaats werd ingenomen door de jonge dirigent Stef Hesters, een talent van eigen bodem. Onder zijn leiding werd er voor gekozen om verder te gaan als harmonie in plaats van fanfare, een transitie die als sinds 2016 gaande was, toen beslist werd om ook dwarsfluiten en klarinetten toe te laten. De naam van de vereniging werd in het najaar van 2023 dan ook veranderd in de Koninklijke Harmonie Heiende Lokeren.